Kwalifikacja Wojskowa

Kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 2005 roku na terenie gm. Stara Kamienica

Informujemy, że od 1 marca 2024 r. będą rozsyłane wezwania do osobistego stawienia się do kwalifikacji wojskowej do mężczyzn zameldowanych w Starej Kamienicy i urodzonych:

  • w 2005 roku (rocznik podstawowy),
  • w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej (roczniki nieuregulowane),

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej. Jest to standardowa procedura, która odbywa się co roku, dlatego nie należy mylić powyższych wezwań jako pobór do wojska tzn. obowiązek odbycia służby zasadniczej. 

Więcej informacji na temat kwalifikacji wojskowej można znaleźć na stronie https://www.wojsko-polskie.pl/zostanzolnierzem/kwalifikacja-wojskowa/.

UWAGA!!! Zmianie uległa siedziba POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ. W tym roku kwalifikacja wojskowa odbywać się będzie w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15.

Osoby wezwane do osobistego stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej proszone są o zabranie ze sobą następujących dokumentów:

  • dowód osobisty lub inny dokument powalający na ustalenie tożsamości,
  • dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki,
  • posiadana dokumentacja medyczna, w tym wyniki badań specjalistycznych.

W przypadku pytań informacji udziela Lilla Wajda tel. 75 75 14 016