Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych w 2024 r. na terenie Gminy Stara Kamienica – NGO