Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Informacja o otrzymaniu dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Gmina Stara Kamienica otrzymała wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”  w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.

Warunkiem ubiegania się o rządowe środki było zapewnienie przez Gminę Stara Kamienica wkładu własnego w wysokości co najmniej 20 % kosztów realizacji zadania tj.  750,00 zł.

Wsparcie finansowe otrzymała Szkoła Podstawowa w Barcinku.

 Otrzymane przez szkołę dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup książek będących nowościami wydawniczymi  oraz na realizację działań promujących czytelnictwo.