HARMONOGRAM odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stara Kamienica II półrocze