Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Stara Kamienica

Urząd Gminy Stara Kamienica informuje, że w dniach 08 – 17 lipca br. na terenie Gminy Stara Kamienica, przeprowadzona zostanie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy GRINIS, z upoważnieniami podpisanymi przez Wójta Gminy, będą dokonywać spisu poprzez użycie drona w celu utworzenia ewidencji pokryć azbestowych. Pracownicy będą posiadali identyfikatory potwierdzające uprawnienia nadane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego i będą wyraźnie oznakowani. W trakcie inwentaryzacji otrzymają Państwo – Kartę zgłoszenia wyrobów zawierających azbest –
z pieczęcią Urzędu Gminy w celu zgłoszenia wyrobów obecnie zmagazynowanych lub posiadania eternitu bezazbestowego, tak zwanej eurofali. Uprasza się o wypełnienie kart zgłoszenia. Wszelkie informacje znajdą Państwo w dostarczonym piśmie. Utworzona ewidencja pozwoli na pozyskiwanie środków zewnętrznych na utylizację wyrobów zawierających azbest.