Wniosek na zakup węgla w preferencyjnej cenie

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Stara Kamienica

w związku z wejściem w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Wójt Gminy przekazuje informuje dotyczące procedury związanej z zakupem węgla

Informacje o składaniu wniosków

Do 5 grudnia 2022r. można składać wniosek o zakup do 1,5 tony węgla po preferencyjnych cenach dla gospodarstw domowych, które

 • spełniają kryteria uprawniające do otrzymania dodatku węglowego, czyli posiadają piec wpisany do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków,
 • nie kupiły wcześniej węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2 tys. zł za tonę, niezależnie od miejsca jego zakupu (np. PGG, PGE, Węglokoks, skład węglowy).

UWAGA! Wnioski na kolejny okres będziemy przyjmować w terminie późniejszym

Jak będzie wyglądać procedura zakupu węgla?

 1. Złożenie wniosku.
 2. Weryfikacja wniosku i sprawdzenie poprawności złożonych dokumentów przez Urząd Gminy.
 3. Informacja do wnioskodawcy przekazana z Urzędu Gminy o zakwalifikowaniu wniosku do zakupu węgla.
 4. Zapłata za zakup węgla, potwierdzona fakturą VAT
 5. Wydanie przez Urząd Gminy potwierdzenia uprawniającego do odbioru węgla we wskazanym punkcie
 6. Odbiór węgla.

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

Wniosek może złożyć osoba fizyczna mieszkająca w gospodarstwie domowym na terenie Gminy Stara Kamienica, na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla. Osoba ta musi być uprawniona do otrzymania dodatku węglowego i musi oświadczyć, że nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2 tys. zł, w ilości co najmniej 1,5 tony

Jak i gdzie pobrać wniosek?

Wnioski można pobrać poniżej lub  w Urzędzie Gminy w Starej Kamienicy z siedzibą przy ul. Kamienickiej 11.

Jak i gdzie dostarczyć wypełniony wniosek?

Wniosek można:

 • uzupełnić i złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w poniedziałki w godz. 8.00-16.00, od wtorku do czwartku w godz. 8.00-15.00, w piątek od godziny 8.00 – 14.00
 • przesłać poprzez ePUAP na adres skrytki Urzędu Gminy: ug_stara_kamienica/skrytka– za ważne uznaje się wnioski podpisane elektronicznie (za pomocą profilu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu).

Wniosku nie można

 • złożyć telefonicznie,
 • wysłać mailem.

Jakie opłaty ponosi wnioskodawca?

Koszt węgla to 2 tys. zł brutto za tonę. Cena nie obejmuje kosztów transportu węgla ze składu wskazanego przez gminę do gospodarstwa domowego.

Co nastąpi po złożeniu wniosku?

 • Złożony wniosek zostanie niezwłocznie rozpatrzony.
 • W przypadku błędów we wniosku pracownik Urzędu Gminy skontaktuje się z wnioskodawcą, by je poprawił.
 • Jeśli z wniosku będzie wynikać, że wnioskodawcy nie przysługuje prawo do zakupu preferencyjnego węgla, pracownik Urzędu Gminy przekaże mu taką informację telefonicznie, mailem lub listownie.
 • Jeśli wniosek zostanie zweryfikowany pomyślnie, pracownik Urzędu Gminy skontaktuje się z wnioskodawcą, by ustalić warunki płatności i odbioru zakupionego węgla.

Poniżej wnioski w dwóch wersjach pliku pdf i word: