R G

R G

Ważny komunikat – dowody osobiste

Wójt Gminy Stara Kamienica informuje, że ze względu na centralne wdrożenie nowych rozwiązań wydawania dowodów osobistych, w dniu 28 grudnia 2023 r. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego będzie możliwe tylko do godziny 11.00.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” Gmina Stara Kamienica pozyskała wsparcie finansowe w kwocie 14 000,00 zł  na promocję, wsparcie  i rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Z dotacji stanowiącej kwotę 80 %…