Uroczyste podniesienie flagi na maszt

W czwartek 10 listopada 2022 przed budynkiem Urzędu Gminy Stara Kamienica odbyło się uroczyste podniesienie flagi państwowej na nowo posadowiony maszt. Patriotyczna inicjatywa, zrealizowana została pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Punktualnie o godzinie 14:00 przybyłych na uroczystość…

UWAGA!!! Ankieta w sprawie zakupu węgla do 10.11.2022 r.

W związku z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, Wójt Gminy Stara Kamienica zwraca się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety do dnia 10.11.2022 r. w celu dokonania wstępnego ustalenia rodzaju i ilości paliwa stałego, harmonogramu dostaw…

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie…

Dystrybucja tabletek jodku potasu

Przygotowanie tabletek z jodkiem potasu to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Wydanie preparatu w punktach nastąpi po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu. Punkty…