Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Szanowni Mieszkańcy, Poniżej obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla zadania pn. “Budowa gazociągu średniego ciśnienia De400mm, De125mm relacji Jelenia Góra – Piechowice”.

Nowe obostrzenia związane z ASF

Szanowni Państwo, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jeleniej Górze, pismem poniżej informuje o nowych obostrzeniach związanych z afrykańskim pomorem świń na terenie powiatu karkonoskiego w tym Gminy Stara Kamienica. Informacja szczególnie ważna dla hodowców trzody chlewnej.

BADANIE KONIUNKTURY W GOSPODARSTWIE ROLNYM – GUS

Dzień dobry, W dniach od 15 do 29 lipca br. na terenie całej Polski jest realizowane badanie koniunktury w rolnictwie (AK-R Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym). Badanie prowadzone jest cyklicznie, dwa razy w roku (w styczniu  i lipcu), a jego wyniki…

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stara Kamienica 2022-2025

Szanowni Państwo, Poniżej zamieszczamy obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kamienica w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stara Kamienica na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2028 r. Stara Kamienica, dnia 21.07.2022 r. OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY STARA KAMIENICA o wyłożeniu do…

Mobilny Punkt informacyjny w Urzędzie – 26.07.2022 r.

Szanowni Mieszkańcy, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza do skorzystania z bezpłatnych konsultacji na temat wsparcia ze środków  Funduszy Europejskich. W ramach Mobilnego  Punktu  Informacyjnego  pracownik Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze  będzie pełnić dyżur w siedzibie Urzędu…

Zaproszenie do prac nad przygotowaniem Strategii ZIT AJ 2021-2029

Prezydent Miasta Jeleniej Góry, działając jako lider Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej, zaprasza partnerów gospodarczych i społecznych oraz podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie z obszaru gmin objętych instrumentem terytorialnym ZIT AJ do zgłaszania przedstawicieli do uczestnictwa w pracach nad przygotowaniem Strategii…