Konkurs Unii Europejskiej – Rolnictwo Ekologiczne

Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska podpisały wspólną deklarację, zgodnie z którą dzień 23 września uznano Dniem Rolnictwa Ekologicznego w Unii Europejskiej. Inicjatywa ta związana jest z realizacją Planu działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej w celu podniesienia…

Obowiązkowe szczepienie psów przeciwko wściekliźnie

Obowiązek regularnego ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie spoczywa na właścicielach!Niedopełnienie obowiązku szczepienia skutkuje grzywną w wysokości do 500 złotych. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a…

Ogłoszenie o naborze LGD Partnerstwo Izerskie

„Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:             Nr…